• Over wat nu juist ‘hedendaagse dans’ is word vaak gediscussieerd. We worden vandaag dan ook geconfronteerd met een oneindig aantal verschillende genres en technieken. De moderne choreografen met elk hun eigen woordenschat, taal en stijl creëren zo dan ook een originele, eigen bewegingstaal.

    In onze club vertrekt de hedendaagse dans voornamelijk vanuit verschillende bewegingsimpulsen die dan gemixt worden met een persoonlijke ‘buikgevoel’ wat ons door de jaren heen, tot een toch wel zeer eigen “huisstijl” gebracht heeft.

    Er gaat een bijzondere aandacht naar “floorworks” en “releasetechnieken”. Dit alles gemengd met contactimprovisaties en partnerwerk maakt dat we een zeer gevarieerd lessenpakket kunnen aanbieden.